כל יום בתפילת מנחה

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר
י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

התועדויות

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

יחידות עם הרבי מלך המשיח שליט"א

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

את האמת יש להכריז באופן גלוי

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

דוד מלך ישראל חי וקיים

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

מי שהוא מזוכך – רואה גם בעיני בשר

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

"ולא רואה אדם"

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

"עמד לפניהם ולא ראוהו"

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

במשיח בטל הוא (המוות) לגמרי

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

משיח נגלה ונכסה

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

אלקות מתגלה לאיש – נשמה בגוף

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

ביאור הצורך בגוף (נשמה בגוף) דוקא

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

האמת – כפי הכתוב בתורה

הקודם 2 מתוך 2 הבא