על כסאו לא ישב זר

כל יום בתפילת מנחה

י''א תשרי ס''ה

בחור אחד הי’ אמור להכנס ליחידות, אך פחד להכנס אל הרבי שליט"א מלך המשיח. שזה נמסר לרבי אמר: הרי אני רואה אותו כל יום בתפלת המנחה . . .
(קובץ "הכנה לחודש תשרי").