האמת – כפי הכתוב בתורה

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר
י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

"נאמין אף שלא יצוייר בשכל"

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

בגוף דווקא

י''א תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

התלבשות בגוף ונפש

ז' תשרי ס''ה
על כסאו לא ישב זר

ואתה תצוה - נשמה בגוף

הקודם 1 מתוך 2 הבא