על כסאו לא ישב זר

בימינו אלה ישנו מציאותו של משה "גואל ראשון וגואל אחרון" נשמה בגוף באופן נצחי

י''א תשרי ס''ה

. . . ואף שבהמשך הכתוב נאמר "לפני מותו", הרי, מובן וגם פשוט, שבימינו אלה, לאחרי כל מה שעברו במשך הדורות שלפנ"ז ויצאו י"ח כל הענינים הבלתי רצויים (כמובא גם בדרושי אדמו"ר האמצעי), אין עוד ענינים של ירידה כו’ (כולל גם שלילת הענין ד"מאן דנפיל מדרגי’ איקרי כו’), ובמילא, ישנה מציאותו של משה – "גואל ראשון הוא גואל אחרון" – נשמה בגוף באופן נצחי . . .
(התוועדויות תש"נ ח"א עמ’ 89)