על כסאו לא ישב זר

יחידות עם הרבי מלך המשיח שליט"א

י''א תשרי ס''ה

כ"ק אד"ש מלך המשיח ייחס להתוועדויות ולתפילות מעמד כ"יחידות" "הרי התפללת איתי".

א’ שהה ב-770 זמן מסוים, ובמשך זמן זה לא ערך הרבי שליט"א התוועדויות ולא קיבל ליחידות. לפני שהגיע זמן נסיעתו לחזור, כתב לרבי מלך המשיח שליט"א שהוא לא זכה להכנס ליחידות או להיות בהתוועדות בזמן שהי’ ב-770 וע"כ מבקש הוא ליכנס ליחידות כעת. ענה לו הרבי: "הרי התפללת איתי".
(מפי הרב נועם וואגנער שליט"א והרב יקותיאל ראפ שליט"א)