על כסאו לא ישב זר

מציאותו נשמה בגוף בשר ודם קיימת גם עתה בעוה"ז הגשמי

י''א תשרי ס''ה

ויה"ר שעוד לפני שיבוא הזמן דהתוועדויות אלו, תיכף ומיד בעליתם להכריז ולהזמין כו’ – יבוא ויתגלה משיח צדקנו בפועל ממש, - בשר ודם, שנמצא כבר בעוה"ז הגשמי, דמכיון ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", עכצ"ל שמציאותו (נשמה בגוף) קיימת גם עתה . . .
(התוועדויות תשמ"ט ח"א עמ’ 446)