על כסאו לא ישב זר

התועדויות

י''א תשרי ס''ה

בשלהי שנת תשמ"א, נפסקה קבלת אנשים ל"יחידות פרטית" כליל, ומאז ה"יחידות כללית" היתה לסדר קבוע.
(ספר התקשרות דף 124) 

לאחד שרצה ליכנס ביחידות, ענה לו הרבי שליט"א מלך המשיח: בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן אחרון שנכנסים ליחידות בעת ההתוועדות .
(מפי הרב יקותיאל מנחם ראפ שליט"א) 

כנהוג הרי ההתועדות היא יחידות אלא שהוא במעמד כו"כ.
(יומן תש"מ) 

באמצע חודש סיון תשד"מ, לאחד מאנ"ש [ר’ ראובן דונין] שכתב לרבי שברצונו להיכנס ליחידות כפשוטה, ענה הרבי:
"הייתה בי’ סיון [אז הייתה היחידות הכללית – המו"ל] ויותר מזה, כפשוט".
(ספר דבר מלך) 

לאחד שביקש להיכנס ליחידות כפשוטה, השיב הרבי שליט"א מלך המשיח [תש"נ]:
"ביום א’ . . ש"ז יחידות" – דעתה ובהוספה – שליחות לצדקה אזכיר עה"צ".
(ספר דבר מלך) 

מענה לאחד שהתלונן על כך שאין עתה יחידות פרטית לכל אחד ואחד:
מהיר, 

נ.ב. לפלא הכי גדול כתבו ע"ד שאין עתה "יחידות" לכאו"א בפ"ע – שכנראה אינו יודע (או שלא הגיעו – (ראה לקו"ת ר"פ שמיני)) המדובר וכמה פעמים ע"ד גודל המעלה דהיחידות הכללית ובביהכנ"ס ובביהמ"ד וכו’".
(ספר דבר מלך)