ספירת העומר

ספירת העומר

שלישי כ''ה אדר א' תשפ''ד
שלישי כ''ה אדר א' תשפ''ד
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן