ספירת העומר

ספירת העומר

שני י''ח אב תשפ''ב
שני י''ח אב תשפ''ב
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן