ספירת העומר

ספירת העומר

ראשון ד' ניסן תשפ''ג
ראשון ד' ניסן תשפ''ג
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן