ספירת העומר

ספירת העומר

ראשון י''ג תשרי תשפ''ב
ראשון י''ג תשרי תשפ''ב
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן