ספירת העומר

ספירת העומר

ראשון כ''ג אדר תשפ''א
ראשון כ''ג אדר תשפ''א
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן