ספירת העומר

ספירת העומר

ראשון א' טבת תשפ''ב
ראשון א' טבת תשפ''ב
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן