ספירת העומר

ספירת העומר

שבת ח' תשרי תשפ''ד
שבת ח' תשרי תשפ''ד
כאן יהיה ספירת העומר כאשר יגיע הזמן