פתגמים לחודש כסלו -    חלק א'

פתגמים לחודש כסלו - חלק א'

ו' כסלו ס''ו
פתגמים מרבותינו נשיאנו
י''ח כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ח"י כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ח"י כסלו
י''ג כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - י"ג כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - י"ג כסלו
י' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו - חלק ג'

פתגמי רבותינו נשיאנו - חלק ג'
ט' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ט' כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ט' כסלו
ח' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ח' כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ח' כסלו
ו' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ז' כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ז' כסלו
ו' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ו' כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ו' כסלו
ד' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו לחודש כסלו - ד' כסלו

פתגמי רבותינו נשיאנו לחודש כסלו - ד' כסלו
ג' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמים מרבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ג' כסלו

פתגמים מרבותינו נשיאינו לחודש כסלו - ג' כסלו
א' כסלו ס''ה
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - א' כסלו

פתגמי רבותינו נשיאינו לחודש כסלו - א' כסלו
כ''ד כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו: תפילה וחנוכה

הקודם 2 מתוך 2 הבא