פתגמי רבותינו נשיאנו: תפילה וחנוכה

כ''ד כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו
כ''ג כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו - נושא היום: תפילה

כ''א כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו - נושא היום: שמחה

כ''א כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו

כ' כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו: ספר התניא

י''ט כסלו ס''ד
פתגמים מרבותינו נשיאנו

פתגמי רבותינו נשיאנו - י"ט כסלו

הקודם 1 מתוך 2 הבא