י''א תשרי ס''ג
חדשות חב"ד

החלה בנית הסוכה בחצר 770

ט' תשרי ס''ג
חדשות חב"ד

כפרות בשכונת המלך - ’קראון היטס’

ח' תשרי ס''ג
חדשות חב"ד

מסרים ברורים בהתוועדות "שבת תשובה" ב - 770

ח' תשרי ס''ג
חדשות חב"ד

דבר מלכות עם פיענוחים - חודש השביעי

ז' תשרי ס''ג
חדשות חב"ד

שיפוצים בחדר שני שמאחורי 770

ו' תשרי ס''ג
חדשות חב"ד

פדיון כפרות בחברון לקראת יום כיפור