חדשות חב"ד

אמש התוועד הרב לוי יצחק גינזבורג בזאל הקטן של 770

ד' תשרי ס''ג

אמש התוועד הרב לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית, בהתוועדות השתתפו עשרות תמימים, דובר על כך שצריך להוסיף בלימוד השיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח ובמיוחד השיחות של השנים האחרונות, וכמו"כ על כך שצריך לפרסם את זהותו של משיח - הרבי שליט"א בכל מקום ומקום, ההתוועדות נמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.