חדשות חב"ד

770 כבר מוכן לראש השנה

כ''ט אלול ס''ב

לאחר נקיון וסדר של שעות מוכן 770 לתפילות ראש השנה, בתפילות אמורים להגיע ל - 770 אלפי אנשים מכל רחבי ארה"ב והעולם להתפלל בראש השנה עם כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, בראש השנה מתקיים אכן המשנה 'עומדים צפופים ומשתחווים רווחים'.

תפילת מנחה תתקיים היום בשעה 6:30.