י''א אלול ס''ב
חדשות חב"ד

הקעמפים חוזרים לקראון הייטס

י''א אלול ס''ב
חדשות חב"ד

נמשיך במלחמת שלימות הארץ

י''א אלול ס''ב
חדשות חב"ד

קידושי לבנה מרכזיים בצפת ובנתניה

י' אלול ס''ב
חדשות חב"ד

שבת פרשת כי תצא ט’ אלול בבית חיינו

ט' אלול ס''ב
חדשות חב"ד

רחובות: יום תפילה בקברות צדיקים

ז' אלול ס''ב
חדשות חב"ד

כינוס סיום של מחנה מנחם ב - 770

ז' אלול ס''ב
חדשות חב"ד

"מוקד נוסף לצפיה לראות את מלכנו"

ז' אלול ס''ב
חדשות חב"ד

התועדות מיוחדת לתלמידי הקבוצה