חדשות חב"ד

קידושי לבנה מרכזיים בצפת ובנתניה

י''א אלול ס''ב

כמו במקומות רבים ברחבי הארץ, התקיימו במוצש"ק מעמדי 'קידוש לבנה' לקבלת פני משיח צדקנו - ברוב עם הדרת מלך ובליווי כלי זמר, כל זאת לאור הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א מש"פ נח תשנ"ב - להדר בקיום 'קידוש לבנה' ברחוב וברוב עם הדרת מלך. כך זה בערים צפת ונתניה התקיימו קידושי לבנה וברוב עם כשלאחרי קידוש הלבנה היו במקום ריקודים סוחפים שסחפו איתם הרבה עוברים ושבים.

בצפת קיימו בחורי ישיבת חב"ד מעמד מרכזי עם תזמורת חסידית ברחבת הישיבה, הממוקמת ברחובה הראשי של העיר. תחילה נשא דברים הת' בנצי פרישמן שי' שהזכיר את מטרת המעמד לקבל פני הרבי מלך המשיח שליט"א.

לאחר אמירת 'קידוש הלבנה' ברוב עם, פתחה תזמורת הישיבה, במחרוזת שירי משיח וגאולה במשך שעה ארוכה כשהתמימים משתתפים בריקודים סוערים יחד עם דגלי משיח. יש לציין שבעת המעמד חולקו גליונות רבים של 'שיחת הגאולה' לקהל הרב שהגיע לצפות במעמד המיוחד.

בנתניה קיימו בחורי ישיבת חב"ד, ביוזמת 'מטה משיח' של הישיבה מעמד מרכזי של 'קידוש לבנה' בשכ' סלע בעיר. בשכונה זו הממוקמת בצפונה של העיר - משתתפים בקביעות ילדים רבים בפעילויות 'צבאות השם' המאורגנות ע"י בחורי הישיבה במהלך השנה כולה. ואכן במוצש"ק בכיכר המרכזי של השכונה התקיים מעמד מרכזי של "קידוש לבנה" ולאחריו ריקודי גאולה סוערים יחד עם דגלי משיח.