חדשות חב"ד

קרא השבוע ב"יחי המלך": מלחמה בין ב’ אומות מביאה גאולה לבני ישראל

ח' אלול ס''ב

בקונטרס השבועי "יחי המלך" שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח: "מלך פרס מתגרה במלך ערבי כו' ואמר להם (הקב"ה לישראל) בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם הגיע זמן גאולתכם" - ע"ד ובדוגמת מה שכתוב בפרשת השבוע "ושבית שביו גו' ולקחת לך לאשה", שכתוצאה ממלחמה של ב' אומות בינם לבין עצמם, "שביו" ד"אויבך", נעשה אצל בני ישראל ("לא עשיתי אלא בשבילכם") זמן הגאולה, "ושבית שביו גו' ולקחת לך לאשה", שרומז על הנישואין של הקב"ה עם כנסת ישראל - למעבר לקונטרס עצמו שמנו לינק בתוך הכתבה.

לחץ כאן לקונטרס השבועי של יחי המלך