חדשות חב"ד

נשלמות ההכנות לדינר החגיגי של בית חב”ד גבעתיים

י''ב אלול ס''ב

בימים אלה הולכות ונשלמות ההכנות לקראת הדינר המפואר והחגיגי לטובת בית חב”ד גבעתיים בהנהלתו של שליח הרבי מלך המשיח שליט"א הרב יוסף יצחק בקרמן. הדינר יתקיים בסימן שנת ‘הקהל’ ביום הבהיר ח”י באלול בגן אורנים בתל אביב. את המעמד רב הרושם יכבדו בנוכחותם ידידי בית חב”ד, נכבדי העיר גבעתיים ובראשם ראש העירייה מר אפי שטנצלר, שלוחי הרבי שליט"א רבני חב”ד ורבני העיר גבעתיים. אנשי עסקים רבים ובתוכם אורח הכבוד הנדיב מר לב לבייב יטלו חלק בדינר של בית חב”ד שעושה רבות למען תושבי העיר.

תוכנית מגוונת תוסיף נופך מיוחד לערב החשוב, כאשר את הנאום המרכזי יישא האורח הרב יהודה לייב גרונר, מזכירו של הרבי מלך המשיח. במהלך הערב יופיעו ויצדיעו לחב”ד שני אמנים עולמיים מתושבי גבעתיים, החזן העולמי ישראל רנד והכנר המפורסם מירל זניק.

הרב בקרמן, מנהל בית חב”ד בגבעתיים מוסר, כי רבים מידידי חב”ד בגבעתיים מבקשים להשתתף בדינר. בית חב”ד מרחיב את פעילותו כל העת, וכי נוסף על גני חב”ד ובית התבשיל המתפתח, עבר בית חב”ד לא מכבר למבנה מרשים במרכז העיר. מטרת הדינר לפתוח צינור למשאבים כספיים לפיתוח ובניית מוסדות חב”ד גבעתיים.

“ההצלחה הגדולה בהכנות לדינר הן בזכות תשובת הרבי שליט"א שקיבלנו לקראת הדינר. את התשובה קיבלנו באגרות קודש (כרך כד עמוד עב): “כבוד הנהלת חברת גמילות חסדים שומרי שבת ... מאשר הנני קבלת הדו”ח השנתי של החברה והידיעה על דבר האסיפה לטובת קרן הגמ”ח. ויהי רצון שתהא הצלחה רבה בכל פעולותיכם ובאופן טוב, בטוב הנראה ונגלה”...

“אחרי תשובה כזו מהרבי מה"מ שליט"א לא נותר לנו אלא להמשיך בשיא המרץ בהכנות לארוע, והברכה עושה את שלה, מה גם שבימים שלפני הדינר נחגוג גם הכנסת ספר תורה לבית חב”ד. את ספר התורה תרם נדיב מיוזמתו לאחר שהתרשם עמוקות מפעילות הבית חב”ד.

באדיבות בית משיח