חדשות חב"ד

רחובות: יום תפילה בקברות צדיקים

ט' אלול ס''ב

ביום שלישי י"ט באלול יתקיים יום סיור ותפילה בקברות הצדיקים בצפון. במסגרת הסיור יבקרו המתפללים גם בקברו של אחיו של הרבי רבי אריה לייב על היסורים ובקבר האר"י ז"ל. זמן הנסיעה ינוצל גם ללימוד באגרת התשובה וצפיה בקלטות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "לראות את מלכנו".