ל' אב ס''ב
חדשות חב"ד

עוד מבקרים אתמול ב - 770

כ''ט אב ס''ב
חדשות חב"ד

הסתיימה בהצלחה ישיבת הקיץ בקרית אונו

כ''ט אב ס''ב
חדשות חב"ד

קידוש שם ליובאוויטש בלונדון

כ''ט אב ס''ב
חדשות חב"ד

פעילות קיץ מוצלחת בקרית אונו

כ''ט אב ס''ב
חדשות חב"ד

קעמפ ממונטריאל הגיע ל -770

כ''ח אב ס''ב
חדשות חב"ד

הכנסת ספר תורה בשכונת איביקור בצפת

כ''ח אב ס''ב
חדשות חב"ד

שרשרת התוועדויות לתמימים תלמידי הקבוצה

כ''ח אב ס''ב
חדשות חב"ד

התוועדות יארצייט ב-770

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

ילדה נפגעה קל מפגיעת רכב בכפר חב"ד

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שנתיים להתיסדות ישיבת "דעת" ברחובות

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שבת מברכים אלול - פר’ ראה בבית חיינו 770