חדשות חב"ד

ריבוי התוועדויות ב - 770 בימים אלו

ל' אב ס''ב

לאחרונה אפשר לומר 770 מלא בפארבריינגענ'ס, יש הטוענים שזה אולי בגלל שזה לקראת סיום הקבוצה ס"ב, וכן, כנראה שזה כך, התמימים יושבים כמעט מידי יום בהתוועדויות כיתתיות או בהתוועדויות מצומצמות, וכך יושבים עד לשעות הקטנות של הלילה עם משפיעים או בינם לבין עצמם ומדברים בעניינים שהזמן גרמא. הבאנו לפניכם תמונות משני התוועדויות אחת מהתוועדות כיתתית של התמימים שלמדו בצפת בשנה שעברה (קבוע מידי שבוע ביום רביעי) ואחת התוועדות בצד המזרחי של 770 מימין לארון הקודש של כלל התמימים.