חדשות חב"ד

בית חב"ד אגד רשם הצלחה גדולה לקייטנת ילדי אגד

ל' אב ס''ב

ביום שלישי כ"ח מנ"א הסתיימו בהצלחה קייטנות אגד ברחבי הארץ, הקייטנות מתקיימות בכל רחבי הארץ ממטולה אילת זה בשיתוף עם בית חב"ד אגד הארצי בראשותו של הר' מענדל'ה וילהלם, הר' וילהלם מוסר כי בקייטנות השתתפו למעלה מ- 8000 ילדים וכי יותר מ- 60 ילדים נבחנו על כל מסכת אבות ו-יותר מ- 150 ילדים וילדות נבחנו על פרק או שנים, כולם קיבלו פרסים יקרי ערך .

ביום רביעי ט"ו מנחם אב התחילה הקייטנה לילדי אגד בשיתוף עם בית חב"ד אגד, הרב וילהלם רב ומנהל הבית חב"ד היה נוכח בכל יום בקייטנה אחרת וכו' הקייטנות הסתיימו ביום שלישי כ"ח מנחם אב, הקייטנה זה מכל רחבי הארץ מירושלים ועד מטולה כולל אילת

יום רביעי ויום חמישי ט"ו ט"ז מנחם אב - ירושלים:

ביום רביעי היו הילדים מצפון ירושלים בפנימית כרמית וביום חמישי היו הילדים מכל האזורים בירושלים - בקיבוץ רחל.

יום רביעי ט"ו מנחם אב בשעה 10:00 בבוקר התאספו כל הילדים והילדות בחדר האוכל של הקייטנה והרב וילהלם דיבר לפני הילדים על עניני פרשת השבוע ו12הפסוקים, אחרי ארוחת הצהריים דיבר הרב וילהלם ולימד משניות אבות ואמר שכל ילד או ילדה שיבחן יקבל פרס מיוחד, כמה ילדים וילדות נבחנו על כל מסכת אבות, אחרי זה בשעה 16:00 היה משחקים לילדים וכו' אחרי שעה כל ילד וילדה קיבלו ממתק ושי.

יום חמישי ט"ז מנחם אב התאספו שתי הקייטנות, והיתה להם תוכנית חינוכית. עשרה ילדים וכמה ילדות נבחנו משניות וקיבלו פרס מיוחד, כל ילד קיבל שי בית חב"ד, כמות הילדים בקייטנות אלו היו יותר מ- 1500 ילדים.

יום שישי ויום ראשון י"ז י"ט מנחם אב - דרום והסביבה:

יום שישי הילדים היו מדימונה ערד קריית-גת באר-שבע. ביום ראשון הילדים היו מאשקלון ואשדוד, הקייטנות היו בקיבוץ נבטים שליד באר-שבע.

יום שישי י"ז מנחם אב בשעה 9:00 בבוקר כל הילדים והילדות התאספו למסדר, הרב וילהלם התפלל עם הילדים, אחרי ארוחת הבוקר סיפר הרב וילהלם פרשת השבוע בתוספת סיפר סיפור על דמעה של שבת, לאחמ"כ היתה קבלת שבת ששני ילדים מדליקים את נרות השבת וכל הילדים שרו כמה שירים של שבת ובסיום זה אמר הרב וילהלם עם הילדים את 12 הפסוקים שבסופם אחד הילדים זעק את הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", הרב וילהלם אמר; שאם אחד מהילדים יבחן את המשניות שאני יחלק, ביום ראשון אני אביא פרסים מיוחדים. הרב וילהלם חילק את החוברות של המשניות ועוד דברים רוחניים וממתק לכל ילד.

ביום ראשון י"ט מנחם אב בשעה 16:00 התאספו הילדים והילדות למסדר, הרב וילהלם דיבר על ענייני רוחניות ומשניות וכמה ילדים וילדות נבחנו על כל מסכת אבות וכל אחד מהם קיבל אופניים מתנה, כמות הילדים של סניף דרום היו כ- 2800 ילד .

יום שני שלישי רביעי חמישי כ'–כ"ג מנחם אב כל ילדי המרכז היו בנחשונית:

בכל יום בשעה 9:00 בבוקר כל ילדי אגד הנמצאים במרכז התאספו בריכוז, ובהתחלת הפעילות התפללו תפילה קצרה, 12 פסוקים שבסיומם הכרזת הקודש "יחי אדוננו", לימוד משניות ממסכות אבות והפסקה.

ביום שני כשעה אחרי ההפסקה דיבר הרב וילהלם על פרשת השבוע, אחרי זה היה תיאטרון – בובות על עניני שבת.

ביום שלישי היה הנושא על עניני בית המקדש, וביום רביעי היה הנושא על עניני מצוות, אחרי זה כל הילדים יצאו לברכה ועוד פעילות עד לשעה 15:00, לאחמ"כ היה דוד החייקן כחצי שעה, ביום שני ביום שלישי ורביעי היה וידיאו על פעילות חב"ד בארץ ובעולם ועל הרבי.

ביום חמישי היו הבחינות של משניות אבות וכ-20 ילדים נבחנו על כל מסכת אבות ועוד הרבה אחרים נבחנו על פרק אחד או על משניות ספורת, כל הילדים והילדות שנבחנו על כל המסכת קיבלו פרסים מיוחדים לדוגמה: כרטיס טיסה בשמי הארץ, אופנים ועוד פרסים יקרי ערך, בקייטנה של אזור המרכז היו כ- 2600 ילדים.

יום ראשון שני שלישי כ"ו-כ"ח מנחם אב - צפון

בכל יום בשעה 12:00 התאספו הילדים לפעילות חינוכית - לימוד משניות, פרשת השבוע, 12 הפסוקים שבסיומם הכריזו "יחי" ועוד, בכל יום היה כשעה וידאו על הרבי ופעילות חב"ד בעולם, יום ראשון היה דוד החקיין, ביום שני תיאטרון – בובות על עניני שבת ולימוד תורה, ביום שלישי היה על עניני בית המקדש כולל וידיאו וכן ביום שלישי חלקו שי לכל ילד מילדי הקייטנה.

כל מי שנבחן על משניות קיבל פרס גדול אפנים ועד דברים כל הקייטנה בצפון היה כ- 1500 ילדים.

לסיכום כל הקייטנות של ילדי אגד ברחבי הארץ קיץ תשס"ב היה יותר מ-8000 ילדים וילדות, כל משנבחן על הכל קיבל חלק אופנים או טיסה בשמי הארץ .

יותר מ- 60 ילדים נבחנו על כל מסכת אבות ו יותר מ- 150 ילדים וילדות נבחנו על פרק או שנים גם כן קיבלו פרסים יקרים .

תודה רבה על כל השיתוף עם תרבות של אגד ארצית וכן תודה מיוחדת ליו"ר מזכירות אגד מר' אריק פלדמן וכן ליו"ר תרבות ארצית של אגד מר' עופר זמיר והמדריכים וכל הצוות של הקייטנה.