חדשות חב"ד

"זהו גילוי מיוחד לדורנו" - ההתוועדות השבועית במרכז ממ"ש בנתניה

ב' אלול ס''ב

כך התבטא הרב דוד נחשון בהתוועדות השבועית שנערכה בליל שישי במרכז ממ"ש בנתניה. רשמים מההתוועדות המיוחדת. השבוע, כמידי שבוע גדשו רבים את "מרכז ממ"ש" בנתניה, והגיעו להתוועדות השבועית, והמקום היה פשוט צר מלהכיל את המשתתפים הרבים שנותרו בחוץ מחוסר מקום.

פתח את ההתוועדות הת' חיים פוזן, שהגיע מ-770, ובלהט האופייני לו לימד
את ה"דבר מלכות" השבועי של הרבי מלך המשיח שליט"א, תוך הסברים נרחבים להבנת השיחה המיוחדת.

ואכן עם לימוד ה"דבר מלכות" של פ' שופטים הורגשה אוירה של חג באוויר,
והיה זה מחזה מרהיב לראות את כל המשתתפים יחדיו משננים שוב ושוב את העניין של "נביא הדור" "חיים נצחיים ללא השינוי דגניזה" ומושגים נוספים שגרמו להתעוררות מחודשת באמונה ובביטחון בבשורת הגאולה של הרבי מלך המשיח שליט"א.

לאחר לימוד ה"דבר מלכות" הסביר הת' חיים פוזן את השיחה, הוא חזר והדגיש כי שיחה זו מראה שהרבי שליט"א לא נותן לנו מקום לשום ספק, וחובת האמונה ופרסומם של הדברים מוטל על כל אחד ואחד.

לאחריו דיבר המתוועד הקבוע, הרב דוד נחשון מנכ"ל ניידות חב"ד, שהביא
הסבר ארוך ומרתק, בטוב טעם, אודות הגילויים שזכו בני הדורות שלא בבחירתם, ודווקא מתוך ירידה כביכול, זכו בני הדור לגילויים נעלים. בדבריו הביא הרב נחשון דוגמאות מהאריז"ל וממקורות נוספים. כעת דיבר הרב נחשון על משמעות השיחה של ש"פ שופטים ה'תנש"א. "הרי זהו גילוי מיוחד
לדורנו אנו!" וכאן בלהט מיוחד הסביר הרב נחשון את המשמעות האקטואלית מהשיחה, אודות פרסום תוארו של הרבי מלך המשיח שליט"א, וחייו הנצחיים ללא הפסק.

בהמשך השתתפו והתוועדו: הנגיד החסידי ר' אבי טאוב, הרב מנחם נויימן -
מנהל בית חב"ד אבן יהודה, הרב דוד עזיזה - מנהל בית חב"ד בצפון ת"א
ועוד.