חדשות חב"ד

פרסום אדיר לדברי הרבי מלך המשיח שליט"א בנושא שלימות הארץ

ב' אלול ס''ב

בשבוע האחרון פורסם בעיתונים היוצאים בארה"ב פסק הדין של בית הדין דשכונת קראון הייטס בנוגע לשלימות הארץ, כזכור בפסק הדין שיצא לא מכבר מובא הצד ההלכתי של הענין 'איסור הדיבור על מסירת חלקים משטחי ארץ ישראל' ודבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח אשר "דיבור על מסירת שטחים הינו סכנה למליוני יהודים", מעל לפסק הדין היה רשום ביעתונים "פסק בית הדין של שכונת חב"ד הגדולה בעולם", הפרסום נעשה ע"י הרב יקותיאל שיחי' ראפ יו"ר מטה שלימות הארץ בקראון הייטס, הפועל רבות למען שלימות הארץ ואוסף כספים לפרסום דברי הרבי שליט"א בארץ ובעולם, הפרסום היה בעיתונים 'ידיעות אחרונות', 'מעריב', 'ג'ואיש פרעס' ו'ג'רוזאלם פוסט'!, הרב ראפ אמר לכתבינו כי דברי שר ההגנה של ארה"ב שפורסמו בשבוע שעבר נעשו לאחר פרסום דברי הרבי שליט"א בעיתונות האמריקאית...