חדשות חב"ד

קידוש שם ליובאוויטש בלונדון

כ''ט אב ס''ב

אדמו”רים, רבנים וראשי ישיבות נכחו במעמד אדיר לכבודה של תורה, שנערך בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בלונדון - סעודת מצווה לרגל סיום מסכת בבא קמא על ידי כמה מתלמדי הישיבה. אורח הכבוד, הרה”ג הרב דוד משה ליברמן, רבה הראשי של אנטוורפן, דיבר בשבח תלמידי הישיבה שהגיעו להשגים גבוהים כל כך. הוא שיבח גם את הנהלת הישיבה שיכולה להתגאות בהצלחה הגדולה. בין הנואמים היה גם האדמו”ר מסאסוב שנשא נאום מרגש על גודל מעלת לימוד התורה שמגינה על עם ישראל בימים אלה.