חדשות חב"ד

הסתיימה בהצלחה ישיבת הקיץ בקרית אונו

כ''ט אב ס''ב

כבשנים קודמות, גם השנה נפתחה ישיבת בין הזמנים בקרית אונו, אך כרצונו של הרבי מלך המשיח שליט"א - ביתר שאת וביתר עוז. בחורי חב”ד מישיבות גדולות שונות בארץ הגרים בקרית אונו, יושבים ולומדים עם צעירי המקום ונותנים להם לטעום מטעמה המתוק של תורת החסידות. משנים קודמות יש נסיון מוצלח ומצפים לתוצאות עוד יותר טובות השנה.

השנה הצטרפו בני כפר חב”ד מכיתות הגדולות בת”ת וישיבות קטנות. הוריהם לא מפסיקים להודות לרב חיים פרסיקו “אין מסגרת מסודרת עבור ילדים שהוריהם אינם עומדים בתשלומים של הקייטנות השונות. תודה רבה לכם שאתם דואגים גם לילדינו למסגרת לימודית הולמת עבורם”.

הבחורים ב’ישיבת בין הזמנים’ מחלקים את זמנם בין לימוד לבין פעילות בשטח במבצעי הרבי מה”מ. מספר שעות ביום הם מפעילים את טנק המבצעים של ניידות חב”ד בראשות הרב דוד נחשון, על פי תוכנית מפורטת מראש, על מנת לכבוש את כל שכונות העיר ולדאוג שלא ישאר יהודי שלא ידע שהרבי הוא מלך המשיח.

הטנק גורם לאטרקציה, בפרט בימי החופש, כשילדים רבים מסתובבים ברחוב באפס מעשה. בזכות הטנקים ישנם 5 מוקדי של”ה עם כ-200 ילדים משתתפים, בשעות אחה”צ.