חדשות חב"ד

פעילות רחבת היקף בחודש מנחם אב "בין הזמנים" בצפת

ג' אלול ס''ב

בחודש מנחם אב שהוא "בין הזמנים" של התמימים לקחו יוזמה מספר תמימים מישיבת חב"ד בצפת ביחד עם "ניידות חב"ד בארה"ק" בראשותו של הרב דוד שיחי' נחשון, הם העלו לעיר צפת טנק מבצעים וכן מספר תמימים שבמשך החודש פעלו ללא לאות בעשיית ופרסום מבצעי הרבי שליט"א מלך המשיח, התמימים הקימו דוכנים, דיברו עם אנשים ופרסמו את בשורת הגאולה וזהות הגואל בעיר, גם בזמן הכלייזמרים העמידו התמימים את הטנק עם דוכנים ליד אלפי האנשים שבאו להיות בזמן הכלייזמרים בעיר, כתבינו שהיה במקום מספר כי מאות אנשים באו, הניחו תפילין, כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח ואף זכו לקבלת תשובות מדהימות!