חדשות חב"ד

ימי העיון של טהרת המשפחה הסתיימו בהצלחה

כ''ט אב ס''ב

ויעש להם בתים” - נהירה גדולה של נשים מכל שכבות הציבור לימי העיון שארגנו נשי חב”ד בנושא ה”בית היהודי”. למעלה מ- 400 נשים, הגיעו לבית ההארחה בכינר מכל קצוות הארץ, ואפילו מבאר שבע, מערד ומאילת שבדרום! ואלמלא העדר מקום היה המספר גדול עוד יותר.

ויעש להם בתים” - ברכה זו שניתנה למילדות העבריות במצרים, היא משאת נפשן של בנות ישראל בכל דור ודור. פסגת מאוויה של האשה היהודית היא להקים בית יהודי מואר באור החסידות, הממלא את רצון ה’, ככתוב: “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”.

משום כך מובנת הנהירה הגדולה של נשים מכל שכבות הציבור לימי העיון שארגנו נשי חב”ד בנושא ה”בית היהודי”. למעלה מ- 400 נשים, הגיעו לבית ההארחה בכינר מכל קצוות הארץ, ואפילו מבאר שבע, מערד ומאילת שבדרום! ואלמלא העדר מקום היה המספר גדול יותר.

הרצאות הפתיחה בשני ימי העיון - ו’, ז’ מנחם אב - עסקו בהוראות הרבי מלך המשיח שליט"א לנשים.

הרב חיים שלמה דיסקין, שליחו של הרבי מלך המשיח שליט"א ורבה של קהילת חב”ד בקרית אתא, פתח את היום הראשון במשא נלהב אודות עידוד הילודה לאור משנתו של הרבי שליט"א, אשר הסביר את חשיבות הקמת משפחות ברוכות ילדים לקירוב הגאולה, שכן “אין בן דוד בא אלא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף”. הרב דיסקין הדגיש שבכל מקרה של קושי בקיום הוראה זו - מסורה ההחלטה לרב מורה הוראה.

הרב אלעזר קעניג מנצרת פתח את היום השני בדבריו אודות השמחה, שהיא הסמל לבית החסידי הטועם כבר עתה את טעמה של הגאולה. הוא שם את הדגש על הקדמת ההכנות לשבת כדי להכניסה בעוד היום גדול, וזאת כדי להקדים את ה”יום שכולו שבת” - עידן הגאולה.

חלק הארי של התוכנית הוקדש ללימוד, שינון וחזרה על הלכות טהרת המשפחה, על ידי רבניות חב”ד ומדריכות מנוסות. במקביל ניתנו הרצאות מיוחדות לנשים המלמדות את נושא ה”בית היהודי”, ובהן הדרכה איך להשפיע על נשים ולקרבן לשמירה על דיני הטהרה. המדריכות שמעו גם על העשרת ההוראה לכלות ועל לבטים אודות נושאים העולים בשיעורי נשים.
בנוסף ללימוד ההלכות, עסקו בימי העיון בהרחבה אודות מקומה של האישה - “עקרת הבית”, ותפקידה בגשמיות וברוחניות. דובר על התמודדויותיה עם ריבוי המשימות המוטלות עליה, ועל הדרך לעמוד בעומס מתוך שמחה וסיפוק. לשם כך על האשה לדאוג גם לתזונה מתאימה למילוי צרכיה המשתנים עם הגיל והנסיבות, מתוך תחושה שבכך היא מקיימת את הציווי “ונשמרתם מאד לנפשותיכם”.

אמהות למתבגרים הקשיבו רוב קשב לדברים אודות האתגר העומד בפניהן - לנווט את דרכו של המתבגר תוך כדי מתן עצמאות. תהליך זה, אשר תחילתו בחיבוטי נפש ואחריתו נחת חסידי, בזכות הכוחות הפנימיים הבוקעים ועולים מן המתבגר שהפך למבוגר, הרי הוא כמשל לגאולה בכללה, אשר גם בה יאירו הכוחות הפנימיים שהתגלו עקב קשיי הגלות. למאזינות חולק לקט מאגרות קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א העוסק ביחס לבני נוער.

דבריו של הרבי שליט"א על הצניעות כניסיון העיקרי של דור הגאולה היו היסוד להרצאה שכותרתה הייתה: המפתח לעולם טוב יותר. פרט להרצאה שנשמעה ברוב קשב ועניין, הוקדש רב-שיח לנושא “חינוך לצניעות בגיל הרך”. המשיבות הצביעו על הקו החסידי המעדיף הקנית חינוך שייתן לילד בסיס איתן ואווירה של קדושה במחשבה, דיבור ומעשה. חינוך כזה יחזק את הילד וימנע את הצורך באמצעים של “סור מרע”.

כל ההרצאות ניתנו על ידי מיטב המרצות - רבניות, נשים העוסקות בחינוך, נשים חב”דיות העוסקות בפסיכולוגיה, ועוד.

בהתוועדות שנמשכה לתוך הלילה השמיעו המשתתפות סיפורים אישיים ובהם מופתים של הרבי מה”מ שחוו בבחינת “בדידי הווא עובדא”.

להתרגשות רבה גרמה אמא של חמישיה שנולדו באופן פלאי לאחר שרשרת של ברכות ב”אגרות קודש” (סיפורה המרגש הובא ב”בית משיח” גליון 733).
את היומיים הגדושים חתמו החלטות על הוספה בעניינים הקשורים בבית היהודי - צניעות, הקפדה על הוראות הרבי מלך המשיח שליט"א לנשים, ועוד.

ימי העיון המאורגנים על ידי נשי חב”ד לזכרה של הגב’ חנה סגל ע”ה, על ידי הגב’ צ. הבר וצ. לאופר שתחיינה, נערכו זו הפעם השלישית לציבור הרחב, ביוזמת ארגון נשי חב”ד בארה”ק בראשות הגב’ דבורה בוטמן.

עם סיום ימי העיון, נושאות המשתתפות תפילה, שבניית המקדש הפרטי על ידי נשות ישראל תביא במהרה את בניית בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלמה.