כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שנתיים להתיסדות ישיבת "דעת" ברחובות

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שבת מברכים אלול - פר’ ראה בבית חיינו 770

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

הסתיים בהצלחה כינוס השלוחים בצרפת

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

להתאחד בפרסום זהות הגואל!

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שיעור שנהפך להתוועדות לתמימים בבית חיינו

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

יום ראשון - אזכרה לע"נ הרב ביסטריצקי

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

פארבריינגען כ"ף מנ"א ב-770 ביום ב' האחרון

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

התוועדות בר מצוה בבית חיינו

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

ערב חב"ד מיוחד לעו"ד פיני מרינסקי

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

עצרת התעוררות בביהכנ"ס חב"ד בצפת

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

התועדות כ"ף מנחם אב ברעננה

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

התוועדות כ"ף מנחם אב בבית חב"ד עפולה

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

התוועדות ואחדות בעיר נתניה