קעמפ ממונטריאל הגיע ל -770

כ''ט אב ס''ב
חדשות חב"ד
כ''ח אב ס''ב
חדשות חב"ד

הכנסת ספר תורה בשכונת איביקור בצפת

כ''ח אב ס''ב
חדשות חב"ד

שרשרת התוועדויות לתמימים תלמידי הקבוצה

כ''ח אב ס''ב
חדשות חב"ד

התוועדות יארצייט ב-770

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

ילדה נפגעה קל מפגיעת רכב בכפר חב"ד

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שנתיים להתיסדות ישיבת "דעת" ברחובות

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שבת מברכים אלול - פר’ ראה בבית חיינו 770

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

הסתיים בהצלחה כינוס השלוחים בצרפת

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

להתאחד בפרסום זהות הגואל!

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

שיעור שנהפך להתוועדות לתמימים בבית חיינו

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

יום ראשון - אזכרה לע"נ הרב ביסטריצקי

כ''ז אב ס''ב
חדשות חב"ד

פארבריינגען כ"ף מנ"א ב-770 ביום ב' האחרון