חדשות חב"ד

שבת מברכים אלול - פר’ ראה בבית חיינו 770

כ''ז אב ס''ב

השבת היתה שבת מברכים חודש אלול - ובהתאם לכך אווירת השבת והפארבריינגענ'ס, בכל פארבריינגען יכולנו לשמוע את אחד המשפיעים שמעורר על חודש אלול "אני לדודי ודודי לי" וכן על הצורך להתחזק דווקא בזמן זה.

שבת בלילה היתה ככל שבת נורמלית בשבועות אלו, הקהל לא היה כל כך גדול הספסלים היו מלאים אבל לא הצפיפות הידועה במעברים, בריקוד ה'יחי אדוננו' לאחר לכה דודי ניתן לומר שהאווירה דווקא בזמן זה מתחזקת משבוע לשבוע וביתר שאת, כך גם הציפיה לראות את מלכינו הרבי שליט"א מלך המשיח!

בשבת ביום, 770 כבר היה מלא משעות הבוקר המוקדמות לאמירת תהילים כשבעמוד עומד הר' איצ'ה שפירא מזכיר בי"ד דק"ק קראון הייטס.

האווירה במשך התפילה היתה בהתאמה, הניגונים שנוגנו במשך התפילה נתנו אותות משלהם. לקריאת התורה עלו 6 מחברינו התמימים שכמובן לאחר התפילה התיישבנו איתם לאמירת לחיים.

יש לציין שבמשך השבת עלו לתורה במניינו של הרבי שליט"א מלך המשיח ארבעה תמימים חדשים שבימים אלו עשו את הבר מצוה שלהם.

ההתוועדויות במשך השבת נמשכו עד לתפילת מנחה, באחת מהם ראינו כמה וכמה משפיעים מאנ"ש שבשבת כזו לא יכלו לעזוב את 770 וללכת לבתיהם אלא נשארו להתוועד עם התמימים ואנ"ש שהיו ב-770.