חדשות חב"ד

הסתיים בהצלחה כינוס השלוחים בצרפת

כ''ז אב ס''ב

ביוזמת לשכת ליובאוויטש האירופאית נערך כינוס השלוחים בצרפת מעש"ק פר' ואתחנן שבת נחמו עד יום ראשון י"ב מנחם אב בערב. לכינוס הגיעו עשרות שלוחים, הכינוס בחסות הלשכה בהנהלת הרב שלום בער גאראדעצקי, ממלא מקום אביו הדגול הרה"ג הרה"ח הר"ר בנימין אליהו גאראדעצקי ע"ה שהי' בא-כח רבותינו נשאינו לאירופא צפון אפריקה וארה"ק.

מאז פטירתו בה' מנ"א תשנ"ה נערך בברינוא עיר הבירה דצרפת, כפי שהרבי מלך המשיח שליט"א קרא לה פעם ביחידות, בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש. בצרפת זמן הדלקת הנרות בתקופה זאת בשנה הוא לאחרי השעה תשע בערב, ובכן מושב פתיחת הכינוס היתקיים בעש"ק אחר חצות בשעה שלש בהשתתפות כשלשים שלוחים ונמשך כמה שעות ונסב ע"ד השליחות היחידה להכין א"ע וסביבתו והעולם לקבלת פני משיח צדקינו בפועל ממש, נשאו דברים הרב יעקב ביטון מסרסעל והרב דוד פארסט משפיע בישיבה ועוד.

שבת, התפילות השיעורים ההתוועדויות והסעודות נערכו באוירה נעלית ומרוממת דשבת אחים גם יחד ואיש את רעהו יעזורו, בו הצטרפו עוד כמה שלוחים מערי השדה שלא הספיקו למושב פתיחה כמו הרב יי"צ לבקובסקי ממרסעיי ועוד.

יום ראשון כולו הוקדש למושבים וסדנאות מהבוקר עד הערב, בהפסקת ארוחת צהריים נערכה התמונה הקבוצתית בה השתתפו קרוב למאה שלוחים מכל רחבי צרפת שנבצר מהם להגיע לש"ק בגלל אחריותם במקום שליחותם.

מפני ריבוי הנושאים, הדוברים והמרצים ותקצר היריעה מלפרט את כולם, נציין רק כמה מהם לדוגמא;

1 . ייסוד בתי חב"ד חדשים ושליח עושה שליח בו נשאו דברים הרב יי"צ פינסון מהעיר ניס ששיתף את עמיתיו השלוחים מנסיונו הרב בתחום זה, לאחרונה פתח שתי בתי חב"ד חדשים ובתוכניתו לפתוח עוד כמה בשנה זו לכבוד מאה שנה, וכן הרב גבריאל סעבאג מטולוז מנסיונו הרבת שנים והמוצלח מאד ביחד עם הרב יי"צ מטוסוב מטולוז, והרב יוסף טייב מווינסען ע"ד הכשרת שלוחים צעירים ועוד.

2 . גיוס כספים והדרך להצלחה בו נשאו דברים בין השאר הרב מ"מ גורעוויטש מהישיבה בברינוא והרב יוסף מרגי מבית ליובאוויטש בפריז.

3 . התקשרות ודוגמא חי' להצלחה בשליחות, דיבר בלהט הרב חיים סלונים מדיז'ון ע"ד הדרך הישרה בלימוד עניני משיח וגאולה והדבר מלכות השבועי כחוב גמור.

4 . כו"כ מושבים בחינוך, נושאים מגוונים בכל התחומים הנוגעים במישרין ובעקיפין לחינוך, מהגיל הצעיר בחדרים עד גיל ההתבגרות בישיבות, הקושי בערי השדה, בעיות העומדים על הפרק, שיתוף פעולה הדדית בין המוסדות, חינוך הבנות, נשאו דברים מנהלי מוסדות חינוך ומחנכים וותיקים עם נסיון.

5 . רבנות בק"ק ויחסים עם הקהילה ושילוב רבנות בד בבד עם פעילות חב"ד, בין השאר דיבר גם הרב יעקב ספיטעצקי בריסל בלגי' ע"ד העמידה בתוקף בלי פשרות וביושר ואמת שזוהי הדרך להצלחה, ועוד ועוד.

הכינוס ננעל ביום ראשון בערב בארוחה חגיגית בו השתתף ונשא דברים המרא דאתרא רב קהילת חב"ד בצרפת הרה"ג הר"ר הלל פעווזנער. הנחה את הערב בטוב טעם ובתיבול סיפורים אישיים מיחידויות ומנסיונו הרב בשליחות הרב שמואל גורעוויטש מליאון.

הרב ישכר דוב גורעוויטש זקן חב"ד בצרפת ומנהל מוסדות בית רבקה קרא בתהלים מזמור הק"א וסיים בהכרזת יחי ג"פ, והרב יחייא לחייאני מגרוינאבל חזר על הדבר מלכות וישב נ"ב "המהפיכה הצרפתית".

לאחריו הוזמן מנהל לשכת ליובאוויטש האירופאית הרב שלום דובער גאראדעצקי לשאת דברים, שהעדיף לקצר בדבריו, הוא ביטא התרגשותו הרבה מהכינוס שללא ספק גרם נחת רוח רב למשלח הרבי שליט"א מלך המשיח וסיים באיחולים שלשלוחים יהי' רחבות בכל המצטרך להם.

בין לבין הודה המנחה בשם כל השלוחים לארגני הכינוס בפועל מטעם הלשכה, הרב ראובן מטוסוב והרב יי"צ גאראדעצקי, על האירגון הנפלא והמוצלח שכל השלוחים נהנו וניצלו כל רגע מהכינוס המלא תוכן רוחני והסדר והיופי הגשמי, על אוירה המיוחדת דאחדות אמיתית וחיות ומרץ שבטח תביא להמשך בשיתוף פעולה מלא בין כל השלוחים.

הרב חיים מלול מקרעטיי הידוע בכשרונותיו הרבים והנעלים נשא את הנאום המרכזי בכינוס שכולו עמד בסימן שנת הקהל ומאה שנה לרבי שליט"א והמסר הייחודי לעולם בשנה מיוחדת זו, כל הנאום בוסס על שיחות ומאמרים בבקיאות נפלאה איך שהן הקהל והן מאה שנה מובילים לנקודה היחידה - משיח!

הכינוס ננעל אך לא תם, עבודת השליחות ממשיכה בכל התוקף וביתר שאת ויתר עז במטרה אחת ויחידה החודרת בכל פרטי השליחות להביא את משיח צדקנו בפועל ממש - יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!