חדשות חב"ד

משפיעים אורחים מתוועדים בישיבת "דעת" ברחובות

כ''ז אב ס''ב

סדרת התוועדיות עם משפיעים אורחים, התקיימו בישיבת חב"ד "דעת" שברחובות. בט"ו באב התוועד הרב זושא פויזנר מלוד. בליל שישי התוועד הרב יעקב רייניץ מלוד. ובכ' מנחם אב יום ההילולא של הרב לוי"צ - אביו של כ"ק אד"ש מה"מ התוועד הרב יוסק'ה פרידמן נחלת הר-חב"ד. כמו"כ התוועדו בישיבה הרב יצחק ערד - ראש הישיבה, והרב זאב מינצברג - הר"מ בנגלה. ההתוועדויות אורגנו ע"י התמימים השלוחים.