חדשות חב"ד

התוועדות ואחדות בעיר נתניה

כ''ז אב ס''ב

מתוך תחושה של אהבת ישראל התכנסו ובאו חסידי חב"ד בנתניה להתוועדות חסידית שהתקיימה בבית הכנסת "באר חי'ה". בהתוועדות השתתפו המשפיעים הרב זלמן לנדא, ר' אבי טאוב ור' צבי וילהלם.

בהתוועדות שהתקיימה אתמול, התוועד הרב זלמן לנדא משפיע בישיבת 'תומכי תמימים' בכפר חב"ד. הרב לנדא עמד בדבריו על חובת האמונה ברבי מלך המשיח שליט"א. הוא 'תיבל' את דבריו בעשרות (!) סיפורי מופתים שארעו עמו באמצעות ה'אגרות קודש', בתקופה האחרונה. דבריו הותירו רושם רב על המשתתפים.

ר' אבי טאוב סיפר על הקמת ה'אוהל' של רבי לוי יצחק, אביו של יבדלחט"א כ"ק אדמו"ר שליט"א דבר שגרם נחת רוח רב לרבי.

בהתוועדות השתתפו עוד הרב אברהם צמח רב המושב ינוב, הרב צבי וילהלם - רב ביהכנ"ס, הרב נתנאל דרייפוס - רב ביהכנ"ס חב"ד במרכז העיר, הרב נח סוליש - רכז הפעילות בבית חב"ד, והת' אלעזר פרץ - מנהל 'מטה משיח' בעיר.