חדשות חב"ד

קעמפ "מחנה מנחם" בבית חיינו ביום כ"ף מנ"א

כ''ז אב ס''ב

ביום ב' כ"ף מנחם אב הגיע כנהוג קעמפ "מחנה מנחם" לסעווען סעוונטי, התמימים והחניכים של הקעמפ שמספרם עלה על כמה מאות (400) התפללו תפילת מנחה במניינו של הרבי שליט"א מלך המשיח, קראו את 12 הפסוקים, שרו את המנוני הקעמפ, נתנו פ"נ לרבי שליט"א ושמעו דברים מפי אחד מהאחראים על הקעמפ.