חדשות חב"ד

וידיאו התוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח בבית חיינו

כ''ז אב ס''ב

בלילה האחרון אור לכ' אב התיישבו אנ"ש והתמימים לצפות בוידיאו שיחה של הרבי שליט"א משנת התשמ"ו. האנשים ישבו מול שתי מסכי הוידיאו, הוידיאו הסתיים בשעה 1.00 בלילה ולאחר מכן היתה התועדות חסידים עד לשעות המוקדמות של הבוקר, הלילה התוועדות גדולה לרגל היארצייט של ר' לוי יצחק אביו של יבדלחט"א הרבי שליט"א מלך המשיח.