חדשות חב"ד

התועדות כ"ף מנחם אב ברעננה

כ''ז אב ס''ב

ביום ב' כ' מנ"א התקיימה התועדות לרגל ההילולא של הרב לוי יצחק אביו של יבדלחט"א כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעיר רעננה עם הרה"ח המשפיע ר' זלמן לנדא שי', הרב לנדא דיבר מתורתו של ר' לוי'ק והביא גם מביאורי הרבי שליט"א על תורת אביו באגרת התשובה.

כמו כן דובר על הניסים היום יומים ב'אגרות הקודש' אשר חיזק במיוחד את השומעים ההתועדות הסתימה באוירת אמונה שהמלך המשיח חי וקיים ומורה ונותן עצות ומאיתנו נדרש להאמין ולבטוח בתגלותו תיכף ומי"ד ממ"ש!!!