חדשות חב"ד

צוות ביה"ס למלאכה בהלווית הנרצח היום בכפר תפוח

כ''ז אב ס''ב

בנו של הנרצח היום מכפר תפוח בוגר ביה"ס למלאכה בכפר חב"ד, הנרצח היום בכפר תפוח מרדכי שלח את בנו לביה"ס למלאכה בכפר חב"ד, הבן שי סיים את לימודיו לפני שנה והמשיך במסגרת הנח"ל החבד"י. אנשים מצוות ביה"ס, בוגרי המוסד ובראשם מנהל הפנימיה הרב משה אדרעי השתתפו בהלויה.