חדשות חב"ד

פארבריינגען כ"ף מנ"א ב-770 ביום ב' האחרון

כ''ז אב ס''ב

ביום שני כ"ף מנחם אב יום היארצייט של ר' לוי יצחק אביו של יבדלחט"א הרבי שליט"א מלך המשיח התקיים פארבריינגען גדול בבית חיינו, ההתוועדות היתה בשילוב חגיגת בר מצה של הת' לוי יצחק שיחי' איידלמאן מצרפת, בהתוועדות השתתפו רבנים משפיעים ומאות תמימים ואנ"ש שבאו להתוועדות.

בין הדוברים הרב יוסף יצחק ג'ייקבסון שריתק בדבריו את הקהל במשך שעה ארוכה.