חדשות חב"ד

להתאחד בפרסום זהות הגואל!

כ''ז אב ס''ב

זהו המסר שיצא מההתוועדות הגדולה שנערכה השבוע במרכז ממ"ש נתניה, בהשתתפות הרב מוטי ענתי, ר' אבי טאוב, ר' דוד נחשון, מנהלי בתי חב"ד ופעילים רבים.

כמידי שבוע, גם השבוע התקיימה אמש התוועדות ליל שישי במרכז ממ"ש בנתניה. פתח את ההתוועדות המארח, ר' אבי טאוב - שדיבר אודות הצורך לפרסם את זהותו של הרבי מלך המשיח שליט"א, בדבריו קרא לחזק את בתי חב"ד ופעילי משיח הפועלים בהפצת בשורת הגאולה של הרבי שליט"א, ומחה נמרצות כנגד גורמים שונים המנסים למנוע פעילות זו, שנעשית במסירות ע"י שלוחי הרבי מלך המשיח שליט"א.

הגרפולוג החסידי ר' מרדכי רוטנשטיין, דיבר על הצורך בפרסום הכרזת "יחי", יחד עם הכנות אמיתיות להתגלותו של הרבי מה"מ שליט"א.

הרב צבי ונטורה מרמת גן, סיפר סיפורים שונים הממחישים את הצורך בפרסום הכרזת הקודש "יחי" בכל מקום ומקום, ועד שהדבר מתקבל דווקא אצל חוגים אשר אינם נמנים על מחנה אנ"ש.

הרב דוד נחשון - מנכ"ל ניידות חב"ד בארה"ק, דיבר אודות הצורך לפרסם את דעתו הק' של הרבי מלך המשיח שליט"א, בכל הנושאים העומדים על סדר היום, "רק פרסום דעתו האמיתית של הרבי מלך המשיח תעודד את העם היושב בציון", אמר.

הרב חיים פרסיקו - מנהל בית חב"ד בקרית אונו, דיבר אף הוא אודות פרסום בשורת הגאולה והגואל, וסיפר אף הוא סיפורים הממחישים להתחזק בהפצת בשורת הגאולה מבלי להתפעל מ"מה יאמרו".

אורח ההתוועדות - הרב מוטי ענתי מבית משיח פלורידה, קרא להגיע לכל יהודי ויהודי ולפרסם את דבריו של הרבי מלך המשיח, חובה עלינו להתאחד בנושא זה, מבלי לוותר על עקרונות אמונתנו, שתפורסם ללא פשרות.

"זמר הגאולה" אונרי בן סימון, הנעים את ההתוועדות דבר שגרם לשמחה מרובה ומיוחדת לקראת הגילוי המושלם.

עוד השתתפו בהתוועדות; הרב עמרם שעתל - מנהל בית חב"ד תל-מונד, הרב חיים פרסיקו - מנהל בית חב"ד קרית אונו, הרב שאול אקסלרוד - מנהל בית חב"ד ג. אולגה חדרה, הרב יצחק פיין - מנהל "בית משיח" בני ברק, הרב אמיר כהנא - מנהל ישיבת חב"ד רמת אביב - ופעילי משיח מכל רחבי הארץ.

ההתוועדות הסתיימה סמוך לשעה 6:00 (!) בבוקר, כשהמשתתפים יוצאים בתחושת עידוד והתחזקות בפרסום זהותו של הרבי מלך המשיח שליט"א.

(תודה לבה"ת אלעזר פרץ על הידיעה.)