חדשות חב"ד

פארבריינגען מיוחד לתמימים תלמידי הקבוצה ב-770

כ''ז אב ס''ב

בלילה האחרון התקיימה התוועדות לתלמידי הקבוצה שבשנה קודמת למדו בצפת וכיום שוהים במחיצתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, התוועדות זו היא נהוגה כמידי שבוע בין תמימים אלו אך השבוע היתה מיוחדת מהרגיל

בהתוועדות זו ניכרו כמה דברים חשובים שלא ניכרו בהתוועדויות אחרות, כמו הפארבייסען הרב שעליו עמלו מספר תמימים, המקום שבו היתה ההתוועדות - בית כנסת הילדים ב-770, ועוד כמה פרטים קטנים.

אך הפעם היה יותר מכך, בתחילת ההתוועדות נעמד אחד מאחינו התמימים שהקריא תשובה מיוחדת שקיבל מהרבי שליט"א ב'אגרות הקודש' שהתמימים היו מלאי התפעלות מכך, בהמשך הוחלט בין התמימים על שבוע מתנה לרבי, הכוונה היא שבמשך שבוע 'כל' התמימים ישכימו לסדר חסידות בוקר וילמדו בחברותות אשר יצאו לפי הגרלה מאמר של הרבי שליט"א מכ"ף מנ"א שהודפס בשנת ה'תשנ"א.

בהמשך צפו התמימים בוידיאו שהוכן ע"י כמה מתלמידי התמימים אשר ממנו ניתן היה ללמוד הרבה מוסר השכל...

ואכן שילוב החברותות בהגרלה לא איכזב... וכבר בבוקר ראינו את 'כל' התמימים יושבים ושוקדים על לימוד המאמר עם החברותא.