חדשות חב"ד

בלעדי לקסול: מכון לדיינות מהשנה הבאה בבית חיינו

ב' אלול ס''ב

בשנה הבאת עומד להפתח מכון להסמכת רבנים מובהקים ב-770 בית חיינו, במסגרת המכון יוכשרו התלמידים לשמש כרבני ערים ומנהיגי קהילות עם ידע מקיף בכל התחומים הנחוצים, תוך דגש מיוחד על בקיאות בהלכה למעשה בזמננו, מסלול לימודים מיוחד זה מתחיל בשנת הלימודים הבעל”ט, ויימשך שש שנים המצטרפים למסלול זה יזכו לסדר לימוד ברמה גבוהה ואיכותית, ומגידי-שיעור צמודים והטבות מיוחדות - עוד פרטים בכתבה!

ההצטרפות למסלול המיוחד בכל שנה יתקבלו עשרה תלמידים בלבד - אלו המצויינים בהנהגה חסידית, ביראת שמים ובלימוד. על התלמיד למלא טופס הצטרפות מיוחד, ולבקש כל אחד מראש ישיבתו לשלוח בפקס את חוות דעתו. מצטרפי המסלול יתחייבו רק לשנתיים הראשונות, ולפי זה יקבע באם יש להם הזכות להמשיך במסלול העיקרי של ארבע שנות לימוד.

צורת המסלול

לתמימים יהיה סדר מיוחד - כמות ואיכות בגמ’ והלכה (אורח חיים) וחסידות. שיעורים על ידי מגידי שיעור מיוחדים. תוכנית מיוחדת לתלמידים - הכנה להיות אח”כ רבנים מובהקים, על התמימים להיות מצויינים בלימוד, יראת שמים וחסידות.

מקבלים: מילגות, אש”ל בחינם, דמי כיס כל שבוע, תמיכה מיוחדת בחגים
ושליחות לשנה אחר שנת הקבוצה. בישיבות שההשגחה מעולה ולימוד מיוחד
יהיה להם נו”נ ומשגיח מיוחד שיעורים בחסידות מיוחד. והמקסימום - 10 תלמידים!

שנת הקבוצה

תלמידים שיזכו להצטרף למסלול המיוחד, יהנו מאש”ל ללא תשלום, יזכו למלגות מיוחדות, דמי כיס ותמיכה מיוחדת לקראת חג הפסח וחודש תשרי.
מצטרפי המסלול ילמדו לפי סדר לימודים מיוחד, בליווי משגיח ומגיד-שיעור צמוד - בנגלה ובחסידות. בשנת הקבוצה הם יתחילו ללמוד את שו”ע “אורח חיים” עם נושאי כלים, בפריסה של שש שנים

שנת שליחות

הנהלת הישיבה מתחייבת לדאוג לשנת שליחות עבור מצטרפי המסלול - זה באחת מישיבות חב”ד המצטיינות בהשגחה ולימודים. בשנה זו ירכשו התלמידים ניסיון בעבודת השליחות, במקביל להמשך הלימוד בעיון בכל תחומי התורה. בסיום שנת השליחות, יוכלו התלמידים להעפיל למסלול המיוחד של ארבע שנות לימוד מעמיק.

4 שנות לימוד

בשנה הראשונה ילמדו את החלקים מ”יורה דעה” הנצרכים לקבלת הסמיכה לרבנות. בשנה השניה יתפצלו לשני קבוצות: האחת תתמחה בדיני חושן משפט; והשניה תתמחה ב”יורה דעה” ו”אבן העזר” - תוך דגש על השלכות פרקטיות.

להרשמה - ניתן לשלוח מכתב בקשה לפקס 5744-404 718, משם ישלח להם בחזרה טופס הרשמה.

בחמש שנות הלימוד יסיימו כל שו”ע אורח חיים עם נו”כ.

בשנה שנייה ילמדו יורה דעה ויקבלו סמיכה אחר-כך יהיה - אלה שירצו ללמוד חושן משפט, ואלה שירצו ללמוד את החלק מיו”ד ואבה”ע בהתמחות. עם שיעורים מיוחדים בהלכה למעשה.

עוד נמסר כי בחורים שיתחתנו בתוך הזמן - יקבלו תמיכה מלאה