חדשות חב"ד

דיווח קצר מהנעשה בבית חיינו לקראת חודש החגים

ד' אלול ס''ב

גבאי בית המדרש ובית הכנסת 770, שלחו מכתב לאנ"ש ברחבי שכונת קראון הייטס, בו הם מדווחים לאנ"ש על ההכנות לקראת חודש החגים הקרוב. במכתב של הגבאים נאמר לאנ"ש כי ניתן לרכוש מקומות כבכל שנה לראש השנה ויום הכיפורים הבעל"ט. ניתן לומר כי בכלל ההכנות בשכונה לקראת החגים כבר החלו. לכתבינו נמסר כי צוות גדול של ארגון הכנסת אורחים כבר מסתובבים בשטח ומכינים אותו לקראת קליטת אלפי האורחים שיבואו לשהות במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח בחודש החגים, ועוד נמסר כי תתקיים תוכנית מיוחדת לילדים אשר יבואו אף הם לשהות כאן בבית חיינו. כן, בימים אלו נעשים שיפוצים כללים ב-770 לרווחת הקהל הגדול שיגיע, בין היתר הביאו ארון גדול ויפה המתאים להנחת חפצים אישיים ולמעילים, הארון עומד בין דלתות הכניסה ל-770.