חדשות חב"ד

שיעור בספר התניא לחיילי חברון וכינוס בשבוע הבא ח"י אלול

י''א אלול ס''ב

ביום ח"י אלול הקרוב יתקיים כינוס לחיילי חברון לרגל פתיחתו של שיעור בתניא במקום, השיעור בא לאחר הדפסת ספר התניא שנעשתה בגבעת אבו סנינא בעיר שנכבשה ע"י כוחות הצבא ששוהים במקום, הרב שניאור ויגלר מארגן השיעור מסר לכתבינו כי השיעור יתקיים מידי שבוע לחיילים והוא בא כתוצאה מההתעוררות הגדולה שחלה אצל החיילים לאחר חלוקת ספר התניא שהודפס במקום. כמו כן נמסר כי בימים אלו כבר החל מבצע שופר בין החיילים, ובו מזוכים החיילים בשמיעת תקיעת שופר במשך החודש.