חדשות חב"ד

סיום רמב"ם ומלווה מלכה - מוצאי שבת בבית חיינו

י' אלול ס''ב

במוצאי שבת לאחר הריקודים שהתקיימו בתוך 770, התיישבו עשרות אנ"ש ותמימים למלוה מלכה יחד עם סיום רמב"ם והתוועדות חסידים שנמשכו במשך כמה שעות, בית המתוועדים היו הר' ליפא קורצוויל שליחו של הרבי מלך המשיח שליט"א בנחלת הר חב"ד, הר' קלונימוס קופצ'יק שליחו של הרבי מלך המשיח שליט"א בחדרה, הר' יקותיאל ראפ, הר' מנחם גערליצקי ועוד כמה מאנ"ש ועשרות תמימים, באמצע ההתוועדות הגיעו גם כמה אורחים שישבו והקשיבו למתוועדים שדיברו על נושא שלימות הארץ ודרישתו של הרבי שליט"א לפעול בנושא.