חדשות חב"ד

שבת פרשת כי תצא ט’ אלול בבית חיינו

י' אלול ס''ב

לאחרונה פרסמנו כי השכונה החלה להתמלא וכד', השבת זה כבר הורגש, 770 היה מלא מפה לפה באנ"ש תמימים וילדים שהגיעו מהקעמפים, מהקאנטרי ומשליחות. יותר מעשרה חתנים ועוד התוועדויות רבות לרגל חודש אלול התקיימו ביום השבת, אווירת חודש החגים הקרב ובא כבר מורגשת היטב, ההכנות של ארגון הכנסת אורחים בתאוצה רבה, המארגנים כבר עובדים מסביב לשעון..., דיווחים מהשטח נביא בקרוב.

לפניכם הנעשה בבית חיינו השבת בקצרה:

שבת בלילה, כבר מזמן תפילת המנחה 770 החל להתמלאות, כך שבשעת התפילה עצמה 770 היה מלא, בשירת לכה דודי המעגל התרחב והריקודים נמשכו זמן רב כך גם בסיום התפילה הריקודים נמשכו זמן רב.

כבר בשעה 8 בבוקר של יום שבת ניתן היה לראות ב-770 עשרות רבות של חברותות שיושבים ולומדים מאמרים, לקוטי תורה ודבר מלכות בכל ספסל אפשרי, בולט במיוחד הוא השיעור השבועי בדבר מלכות המאורגן מידי שבת בשעה 8 ע"י התמימים תלמידי הקבוצה שבאו מישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת. התפילה התנהלה כרגיל, לקריאת התורה התקיימו 2 מניינים עקב הריבוי בחתנים. לאחר קריאת התורה חזר על שיחה של הרבי מלך המשיח שליט"א הרה"ח ר' שלמה מאייעסקי.

לאחר התפילה התקיימו ההתוועדויות שהתחילו בהתוועדותו של הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 1:30, שנמשכו בעוד הרבה התוועדויות קטנות של חתנים ואנ"ש, בלטה במיוחד ההתוועדות של החתן הרה"ת שלמה שיחי' שטערנבערג נכדו של ר' שנ"ז שיחי' גורארי' וחתנו של הרה"ח רב קהילת חב"ד ברחובות הרב מנחם מענדל שיחי' גלוכובסקי, בהתוועדות השתתפו אנ"ש ותמימים רבים שבאו לאחל למחותנים את ברכותיהם, ההתוועדויות נמשכו שעות רבות וחלקן אפילו עד לתפילת מנחה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לאחר תפילת ערבית של צאת השבת התיישבו עשרות מאנ"ש והתמימים לצפות בשיחה שבועית של הרבי מלך המשיח שליט"א בוידיאו, עקב ריבוי העננים לא היה קידוש לבנה אך ריקודים התקיימו ביתר שאת וביתר עוז בתוך 770.

לפניכם תמונות מהריקודים: