חדשות חב"ד

השיעור העיוני השבועי בענייני גאולה ומשיח ביום חמישי האחרון

ח' אלול ס''ב

ביום חמישי בלילה (ליל שישי) נמסר בבית חיינו השיעור העיוני השבועי בענייני גאולה ומשיח, את השיעור מסר הרה"ח המשפיע הר' שלום שי' חריטונוב והוא עסק בנושא "עבודת המלחמה בבירור העולם באופן של מנוחה והתיישבות" שיחת שבת פר' כי-תצא י"ד אלול ה'תנש"א, בשיעור השתתפו עשרות תמימים, השיעור החל בשעה 10:15 לאחר השיחה היומית הנשמעת מידי יום ב-770, והסתיים רק לאחר חצות.