חדשות חב"ד

מבצע שינון משניות בעל פה בקייטנות ליובאוויטש

י''ב אלול ס''ב

בי”ג אלול התקיים היארצייט הראשון של הרה”ח הנעלה ואיש החסד ובלתי נשכח, הרה”ח דוד שלמה ע”ה דייטש, הידוע בכינויו החיבה ה”אבא של אהלי תורה”. הנהלת המוסדות “אהלי מנחם - אהלי תורה”, ארגנה במשך הקייץ, מבצע שינון משניות בעל פה לעילוי נשמתו, בקעמפ של “גן מנחם” שבשכונת “קראון הייטס”, בקעמפ “גן ישראל” שבמונטריאל, ובקייטנות שבבונגולוס בהרים.

כחלק מהמבצע הושם גם דגש מיוחד על לימוד המשניות של אותיות שמו של ר’ דוד שלמה ע”ה דייטש, ולצורך זה הודפסה חוברת מיוחדת הכוללת פרקי משניות של אותיות השם, אותם שיננו הילדים בעל פה.

הרב יוסף חיים הכהן רוזנפלד, מנכ”ל המוסדות, מסר ל’בית משיח’, שהמבצע נחל הצלחה רבה, ואלפי הילדים הפזורים בקעמפים שברחבי ארצות הברית וקנדה, המכירים בזכויות הרבות של המנוח הדגול, שבזכותו נדיבות ליבו, וזוגתו הנכבדה שעמדה לימינו - תבלחט”א - מרת שרה תחי’, ה”אמא של אהלי תורה”, זכו לקבל חינוך חסידי טהור, בד’ אמות של נשיא הדור - שיננו במשנה מרץ בעל-פה פרקי משניות לעילוי נשמתו של המנוח הדגול, ולזכות זוגתו ומשפחתו הדגולה ההולכים בדרכיו - יבלחט”א. הנהלת המוסד “אהלי מנחם - אהלי תורה” העניקו לילדים פרסים יקרי ערך וספרי קודש.

כחלק מהפעולות שנעשו לזכרו של ר’ דוד דייטש, גם הונפק לקראת הקייץ אלבום תמונות מפואר, הכולל 117 תמונות שבחלקם הגדול הינם תמונות נדירות, מתואר פני כ”ק אדמו”ר מה”מ. האלבום חולק לאלפי הילדים בקעמפים. הילדים צברו נקודות באמצעות הצטיינות בלימודים והנהגה חסידית, בכדי לזכות בתמונות. הפרוייקט, שמטרתו חיזוק התקשרות הילדים לנשיא הדור, התאפשר הודות לתרומתו האדיבה של נכדו הרה”ח יוסף יצחק וזוגתו מרת בתיה שיחיו דייטש מניו-הייבן.

הנהלת המוסדות מבקשת ומעוררת את בוגרי המוסדות במשך עשרות בשנים אשר חלקם הגדול משמשים כשלוחי הרבי מלך המשיח ברחבי תבל, שבסמיכות ליארצייט של ר’ דוד שלמה ע”ה דייטש - יתנו צדקה וילמדו משניות לעילוי נשמתו.

הרב רוזנפלד אף מסר ל’בית משיח’ על מפעל חדש שהוקם בימים אלה לזכרו של ר’ דוד דייטש ע”ה, באמצעות מערכת טלפונית משוכללת, בה יקבל כל תלמיד קוד מיוחד וכל יום יוכל להשיב על שאלות שונות בנושאים שונים.

היות והשנה היא מאה שנה להולדת כ”ק אדמו”ר מה”מ, השלב הראשון של התוכנית תחל עם שאלות בתולדות רבותינו נשיאינו ובמיוחד של נשיא הדור. מספר הטלפון הוא 778-3340 (718) שלוחה 770. המבצע יתחיל בסמיכות ליום היארצייט שלו, שמקביל עם התחלת שנת הלימודים החדשה. בין הילדים הפותרים יוגרלו פרסים יקרי ערך. פרוייקט מומלץ לכל מוסדות חב”ד.

באדיבות בית משיח