חדשות חב"ד

הרב מרדכי ביסטריצקי במכתב לציבור: אין מקום לחששות וספקות בנוגע לכשרות

י' אלול ס''ב

הרב מרדכי שיחי' ביסטריצקי רבה של קהילת חב"ד בצפת ומ"מ ראש מחלקת הכשרות בעיר הוציא מכתב בו הוא אומר לציבור כי מחלקת הכשרות שע"י ממשיכה לפעול בדיוק כמו בימי אביו הרב לוי ע"ה וכי אין מקום לחששות וספקות, מכתב זה יצא לאחר שהיו שחששו כי מערכת הכשרות בעיר תקרוס, אך במכתב מבהיר הרב ביסטריצקי כי ידועים לו וברורים לו כל בעיות הכשרות וההקפדים שנהג אביו וכי זה ימשיך לפעול כך גם בעתיד - לפניכם צילום המכתב שהוציא הר' ביסטריצקי.