חדשות חב"ד

"ערבים זה לזה" הנושא השנתי בתלמוד תורה חב"ד ברחובות

ז' אלול ס''ב

עם פתיחת שנת הלימודים בר"ח אלול בתלמוד תורה חב"ד ברחובות מנהל בית הספר הרב אמיר הרץ מציין בסיפוק כי נרשם גידול במספר התלמידים בתלמוד תורה. הנושא השנתי בו יתמקדו בשנה תשס"ג יהיה "ערבים זה לזה" צוות המחנכים היקר יערוך פעילויות לימודיות, חוויתיות וחינוכיות בנושא ערבות הדדית.