חדשות חב"ד

ראש השנה תשס"ג במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

ב' תשרי ס''ג

אלפי האורחים שבאו לבית חיינו לחודש החגים לא ישכחו את ראש השנה תשס"ג. אש האמונה, עוצמת הביטחון להט הציפיה ותשוקתם של אלפי אנ"ש והתמימים שבאו לראות ולהראות בחודש השובע ומשביע, הפכו את ראש השנה תשס"ג לחוויה רוחנית עילאית, ניגוני הרביים שלפני התקיעות פרצו סכרי דמעות, אי אפשר היה להישאר אדיש נוכח המחזה השמיימי *
התועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א היתה המכה בפטיש, אמונה ואהבה ללא סייגים לרבי שליט"א באו לידי ביטוי בשעות הרבות בהם עמדו אלפי האורחים בציפיה דרוכה להתגלותו של הרבי שליט"א, מתוך שמחה וטוב לבב*

לחץ להגדלה: גדול קטן