חדשות חב"ד

הרב זאב קרומבי נבחר לאיש השנה בעיה"ק צפת

ו' תשרי ס''ג

הרב זאב קרומבי שי' הגר ופועל בעיר צפת נבחר לאיש השנה בצפת והסביבה. הוא קיבל תואר זה בגלל כל הפעולות הברוכות של כולל חב"ד שהוא מנהל בצפת כגון בית התבשיל 'אשל בנימין', מרפאה , ופעולות נוספות שהוא פועל שם... ראש העריה וחברי מועצת העיר ברכו בחום את הרב קרומבי על קבלת התואר, אין ספק כי קבלת תואר זה הוסיפה קידוש שם שמים ליהדות החרדית בכלל ולחב"ד בפרט. עוד שלב לקבלת משיח צדקנו.